Preskočiť na obsah

Šport

Športový deň v obci Kručov

Športový deň v našej obci je už vlastne tradíciou, na ktorú sa tešia deti, tí mladší, ale aj starší. Už v roku 2001 starosta Pavol Sivák spolu s obecným zastupiteľstvom začal organizovať Športový deň, na ktorom sa zišla pomaly celá obec Kručov. Od roku 2003 v tejto tradícii pokračuje aj súčasná starostka obce Mgr. Anna Kertisová.Do súťaženia sa zapájajú všetci zúčastnení.Najväčší záujem o súťaženie majú deti, ktoré každý rok sa zúčastňujú rôznych súťaží. Na Športový deň prichádzajú aj rodáci, ktorí ti už nebývajú, ale veľmi radi sa zúčastnia spoločného športového popoludnia, kde sa stretnú aj s ostatnými známymi. Prestávky medzi súťažením ľudia využívajúna vzájomnú diskusiu a utužovanie vzťahov i vytváranie nových kamarátstiev.Každá súťažná disciplína overuje kondíciu i fyzickú silu všetkých súťažiacich, ale aj napriek tomu medzi jednotlivými súťažiacimi panuje vzájomná podpora a kamarátsky súťaživý zápal. (Fotografie sú uverejnené vo fotogalérii. )

Futbalový turnaj partnerských obci Kručov

V nedeľu 6.7.2014 starostka obce Nižný Kručov (okres Vranov nad Topľou) Mgr. Vladimíra Hermanovská zahájila futbalový turrnaja o pohár starostky obce Nižný Kručov a na futbalový turnaj po prvý krát v histórii obce, pozvala dediny s rovnakým názvom, aby tak sa nadviazala družba s našou obcou Kručov a Vyšný Kručov (okres Bardejov). Kručovčania sa tak stretli po prvý krát v histórii všetkých obcí Kručov a na multifunkčnom ihrisku v športovom areáli obce Nižný Kručov. Naša obec bola zastúpená starostkou obce Mgr. Annou Kertisovou, poslancami OZ a občanmi našej obce. Obec Vyšný Kručov zastupovala starostka  Emília Novotnou, taktiež so svojimi poslancami a občanmi obce. Všetci zúčastní prišli s dobrou náladou, so športovým duchom a s priateľským pozdravom. K súťažiacim sa pridalo aj družstvo futbalistov z Nižného Hrušova. Starostka obce Mgr. Vladimíra Hermanovská ocenila v závere jednotlivé futbalové  družstvá, ale najväčším zážitkom pre všetkých bolo stretnutie občanov obcí Kručov, ktorí tak mohli nadviazať družbu. Každý zúčastní si domov odniesol množstvo zážitkov a o rok sa stretneme všetci v našej obci Kručov na pokračovaní družobných aktivít, ktoré sa začali. (Fotografie sú uverejnené vo fotogalérii. )

Futb. výsledky obcí : 1.miesto Nižný Hrušov              

                                  2.miesto Vyšný Kručov                  

                                  3.miesto Kručov                    

                                  4.miesto Nižný  Kručov          

Družba obcí Kručov pokračuje v našej obci pri futbalovom turnaji

V nedeľu 5.6.2015 sme zahájili 2.ročník putovného futbalového turnaja o pohár starostky obce Kručov. ktorý sme spojili so športovým dňom obce Kručov, tento je v obci už dlhoročnou tradíciou. Tento rok sme pozvali na futbalový turnaj po prvý krát v histórii našej obce, dediny s rovnakým názvom, aby sme tak pokračovali v nadväzovaní družby s obcami Nižný Kručov (okres Vranov Nad Topľou) a Vyšný Kručov (okres Bardejov). Starostka našej obce pozvala starostky jednotlivých obcí spolu s ich občanmi na tento priateľský futbalový turnaj. Kručovčania sa tak stretli po druhý krát v histórii všetkých obcí Kručov, pretože 1. ročník organizovala minulý rok obec Nižný Kručov. Všetky zápasy sa odohrávali na antukovom ihrisku pri obecnom úrade. A urobili sme dobre, pretože spokojnosť bola na všetkých stranách. Privítali sme u nás občanov z obce Nižný Kručov spolu s pani starostkou Mgr. Vladimírou Hermanovskou  a občanov z obce Vyšný Kručov s pani starostkou Emíliou Novotnou. Obyvatelia týchto družobných obcí nás veľmi milo prekvapili darčekovými predmetmi, ale hlavne tým, že prišli s dobrou náladou, so športovým duchom a s priateľským pozdravom. 2.ročník futbalového turnaja o pohár starostky obce Kručov zahájili všetky tri starostky Kručovských obcí. Starostka obce Mgr. Anna Kertisová privítala všetkých hostí, futbalistov, priateľov futbalu a futbalových fanúšikov a obyvateľov našej obce. Zápas futbalových tímov z Nižného Kručova, Vyšného Kručova a Kručova nám odohrali naše nádejné športové talenty, mládežníci – žiaci a dorast. Počas futbalového turnaja sa na priestranstve pred obecným úradom súťažilo aj v rôznych disciplínach, kde sa vyšantili najmä menšie deti z našej ale aj družobných obcí. Odmenou im bol diplom, medaila a samozrejme sladká odmena. Žiarivý úsmev na tvárach detí vykúzlil pán Marek Remeta, ktorý svojimi výtvormi v balónovej šou potešil všetky deti ale aj dospelých, začo mu patrí veľké poďakovanie. Za prípravu celého podujatia sa chceme poďakovať starostke, poslancom OZ, všetkým pracovníkom OcÚ a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnom zvládnutí športového dňa.(Fotografie sú uverejnené vo fotogalérii. )

Futb. výsledky obcí : 1.miesto Vyšný Kručov            

                                  2.miesto Nižný Kručov A                  

                                  3.miesto Nižný Kručov B                   

                                  4.miesto Kručov          

3. ročník putovného futbalového turnaja družobných obci o pohár starostky obce Vyšný Kručov

Dňa 2.júla 2016 (sobotu)  starostka obce Vyšný Kručov Emília Novotná zahájila družobný futbalový turnaj obcí Nižný Kručov a Kručov.  Jednotlivé zúčastné obce boli zastúpené svojimi starostkami Vyšný kručov – Mgr. Vladimírou Hermanovskou a naša obec Mgr. Annou Kertisovou, taktiež poslancami OZ a občanmi, ktorí prišli nielen hrať ale a povzbudzovať.  Zápasy sa odohrávali na trávnatom ihrisku, ktoré sa nachádza pred obcou. Na tvárach súťažiacich futbalistov bolo vidieť odhodlanie, podať čo najlepší výkon. Počasie bolo veľmi priaznivé a pekné. Za bohaté občerstvenie sa chceme poďakovať starostke a poslancom OZ Vyšný Kručov. (Fotografie sú uverejnené vo fotogalérii. )

Futb. výsledky obcí : 1.miesto Vyšný Kručov            

                                  2.miesto Kručov                 

                                  3.miesto Nižný Kručov A                

                                  4.miesto Nižný Kručov B