Preskočiť na obsah

História obce

1390

Prvá písomná zmienka

Obec Kručov sa spomína v roku 1390. V stredoveku patrila panstvu hradu Čičva, neskôr Bánóvcom. 

1715

V roku 1715 bolo v obci 10 obývaných poddanských domácností.

1787

Sčítanie ľudu

Počas prvého sčítania ľudu, v roku 1787 mala obec 33 domov a 243 obyvateľov, v roku 1828 v nej bolo 42 domov a 306 obyvateľov. 

1910

V roku 1910 žilo v obci 182 ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, prácami v lesoch, uhliarstvom a povozníctvom.

1918

Do roku 1918 obec administratívne patrila do Zemplínskej stolice.