Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontaktné údaje

Kontakt

Obec Kručov Kručov 60 090 32 Miňovce

IČO: 00 330 957
DIČ: 2020822463

054 / 749 12 54
krucov@krucov.sk

Úradné hodiny

Otváracie hodiny

Pon  7:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Ut  7:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Str  7:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Štv  7:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Pia  7:30 – 12:00 12:30 – 15:00

Číslo účtu 

Prima Banka Slovensko, a.s. SK14 5600 0000 0036 4365 4001

Kompetencie:
Obec Kručov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad, mzdová učtáreň a spracovanie účtovníctva  pre obec Kručov sú zriadené na Spoločnom obecnom úrade vo Vyšnom Hrabovci so sídlom  v Stropkove, Hlavná 7, 091 01 . 

Ekonomická činnosť – účtovníctvo

Telefón: +421 54 7422917

 Ing. Gabriela Šurinová

Ekonomická činnosť – účtovníctvo

gabrielasurinova@zoznam.sk

Silvia Olčáková

Ekonomická činnosť – účtovníctvo

olcakovas@zoznam.sk

Anna Husárová

Ekonomická činnosť – účtovníctvo

annahusarova@zoznam.sk

Mzdová učtáreň

Telefón: +421 54 7422840 –

Mária Džupinová

Mzdová učtáreň

marienka10000@gmail.com

Stavebný úrad

Telefón: +421 54 4795699

Bc. Anna Regrútová

Stavebný úrad

regrutova@zoznam.sk

Bc. Vlasta Petričková

Stavebný úrad

petrickova.vlasta@centrum.sk