Preskočiť na obsah

Symboly obce

Erb
V červenom poli štítu na zelenej pažiti strieborný (biely) mlyn so zlatým (žltým) kolesom, zlatou (žltou) strechou a zlatým (žltým) vozom.Štít
Neskorogotický

Pri návrhoch obecných erbov slúži spravidla ako hlavný heraldický prameň pečať, používaná v minulosti v obecnej agende. Žiaľ, v prípade obce Kručov nie je celkom možné takto postupovať. V dostupných prameňoch na Slovensku ani v zahraničí sa nám nepodarilo nájsť obecnú pečať s originálnym znamením.

V Altenburgerovej zbierke pečatí v Uhorskom krajinskom archíve v Budapešti sa odtlačok obecného typária s charakteristickým pečatným obrazom nenachádza, rovnako aj na písomnostiach v Zemplínskom archíve Boršodsko-Abovsko-Zemplínskom župnom archíve v Sátoraljaújhelyi a v Ústrednom archíve geodézie a kartografie v Bratislave. Podarilo sa nájsť iba odtlačok nápisovej pečate z 30-tych rokov 19. storočia s maďarským kruhopisom.

Vzhľadom na tieto skutočnosti a nedochovanie druhotných správ, poukazujúcich na existenciu staršieho pečatidla s pečatným obrazom, bolo potrebné pristúpiť k tvorbe úplne nového erbu.
Po konzultáciách s obecným úradom sa v erbe použila kombinácia symbolov, poukazujúcich na minulosť obce (mlyn, povozníctvo ako rozšírené zamestnanie obyvateľstva). Predkladaný návrh sa stal platným erbom obce Kručov po jeho odsúhlasení

obecným zastupiteľstvom.

Vlajka obce Kručov pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbe zelenej, žltej, bielej, červenej,

zelenej, žltej, bielej, červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zostrihmi,

siahajúcimi do tretiny listu.