Preskočiť na obsah

Materská škola

MATERSKÁ ŠKOLA : Kručov č. 61, 090 32 p. Miňovce.

Mária Kaňuková

Riaditeľka

0905/790976

Iveta Romanová

Kuchárka

História Materskej školy

Po druhej svetovej vojne v roku 1950 bola zriadená prvá škôlka v obci pre deti z rodín, ktorých rodičia boli zamestnaní mimo obce. Prevádzka škôlky trvala 1 rok. Učiteľkou takzvaného „Did Sadku“ bola pani Juliana Kovaľčuková.

Druhý krát bola Materská škola zriadená v roku 1975 v kultúrnom dome. Kronika materskej školy je vedená od roku 1978 až po súčasnosť. V roku 1985 bola prevádzka MŠ prerušená a v od roku 1990 je následne jej činnosť obnovená. Od roku 2001 je MŠ vedená ako s poldennou prevádzkou.

UČITEĽKY:

Juliana Kovaľčuková (1950 – 1951)

Eva Dobrovoľská, Helena Semancová (1978 – 1985)

Zastavená prevádzka (1985 – 1990)

Obnovená prevádzka

– Jana Cuperová, Iveta Cinová (1990 – 1991),

– Jana Cuperová , Marta Ličková (1991- 1992),

– Mária Kaňuková a Iveta Jusková (1992 – 2001),

od 1.9.2001 je poldenná prevádzka, ktorú vedie p. Kaňuková Mária

CIEĽOM: – naďalej dosahovať dobré výsledky vo výchovno – vzdelávacom procese. Spolupracovať s rodičmi a s obecným úradom. Príprava programov pre rodičov a obyvateľov obce pri rôznych kultúrnych podujatiach