Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kručov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

DEUS – Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 2022/11 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

100,00 €

14.12.2022

Začiatok účinnosti 15.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kručov

Objednávateľ - Sídlo Kručov 60, 090 32 Miňovce

Objednávateľ - IČO 00 330 957

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii III/3570

ID: 2022/10 – Prešovský samosprávny kraj

6.12.2022

Začiatok účinnosti 7.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kručov

Objednávateľ - Sídlo Kručov 60, 090 32 Miňovce

Objednávateľ - IČO 00 330 957

Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 37870475

Prílohy

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

ID: 2022/9 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

18.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.10.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kručov

Objednávateľ - Sídlo Kručov 60, 090 32 Miňovce

Objednávateľ - IČO 00 330 957

Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dodávateľ - Sídlo Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava

Dodávateľ - IČO 42156424

Prílohy

Zmluva o dielo- Rekonštrukcia schodov na cintorín

ID: 2022/08 – Michal Babej

2 234,30 €

31.8.2022

Začiatok účinnosti 1.9.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2022

Suma s DPH 2 234,30 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kručov

Objednávateľ - Sídlo Kručov 60, 090 32 Miňovce

Objednávateľ - IČO 00 330 957

Dodávateľ Michal Babej

Dodávateľ - Sídlo , 090 32 Kručov

Dodávateľ - IČO 37773780

Prílohy

Štatiskický úrad SR- darovanie tabletov zo SODB 2021

ID: 3/2022 – Slovenská republika – Štatistický úrad Slovenskej republiky

9.2.2022

Začiatok účinnosti 9.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kručov

Objednávateľ - Sídlo Kručov 60, 090 32 Miňovce

Objednávateľ - IČO 00 330 957

Dodávateľ Slovenská republika – Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Alphabet partner s.r.o. Košice – zmluva webstránka obce

Alphabet partner s.r.o. Košice

26.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kručov

Objednávateľ - Sídlo Kručov 60, 090 32 Miňovce

Objednávateľ - IČO 00 330 957

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o. Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kosit Košice- zber jedlých olejov a tukov

ID: 2/2022 – KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice

18.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kručov

Objednávateľ - Sídlo Kručov 60, 090 32 Miňovce

Objednávateľ - IČO 00 330 957

Dodávateľ KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kosit Košice- zmluva zabezpečenie triedeného zberu

KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice

12.1.2022

Začiatok účinnosti 1.2.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kručov

Objednávateľ - Sídlo Kručov 60, 090 32 Miňovce

Objednávateľ - IČO 00 330 957

Dodávateľ KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kosit Košice- zmluva o dielo

KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice

12.1.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Kručov

Objednávateľ - Sídlo Kručov 60, 090 32 Miňovce

Objednávateľ - IČO 00 330 957

Dodávateľ KOSIT a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

DCOM- zmluva na prevod výpočtovej techniky 2021-11-06

6.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kručov

Objednávateľ - Sídlo Kručov 60, 090 32 Miňovce

Objednávateľ - IČO 00 330 957

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

ing. Jozef Adamkovič- audit 2020

31.7.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Kručov

Objednávateľ - Sídlo Kručov 60, 090 32 Miňovce

Objednávateľ - IČO 00 330 957

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

PSK Zmluva dotácia -zverejná na PSK

31.7.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Kručov

Objednávateľ - Sídlo Kručov 60, 090 32 Miňovce

Objednávateľ - IČO 00 330 957

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy