Výzva VSD na okliesnenie stromov v ochranom pásme VN/VVN- vyvesené 04.01.2022

Zverejnené 4. januára 2023.
Bez úpravy .