Preskočiť na obsah

VZN – o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO – účinné od 1.1.2013