VZN č. 1/2022 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy