Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2022 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady