VZN č. 1 2021 o určení spádovej materskej škôly v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kručov

Zverejnené
30. septembra 2021
Kategória

Prílohy