Oznámenie o začatí územného konania -realizácie stavby Výstavba chodníka a úprava verejných priestranstiev – vyvesené 14.10.2015

Zverejnené
31. októbra 2015
Kategória

Prílohy