Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania -realizácie stavby Výstavba chodníka a úprava verejných priestranstiev – vyvesené 21.12.2015