Preskočiť na obsah

Návrh VZN o miestných daniach a miestnom poplatku TKO 2014-návrh