Návrh VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 12. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/1

Prílohy