Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023