Návrh VZN č. 1-2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Kručov o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky

Zverejnené
31. augusta 2019
Kategória

Prílohy