HaZZ Svidník – čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 20.06.2022

Kategória

Zverejnené 23. marca 2022.
Upravené 20. júna 2022.