Potvrdenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022-zákonny poplatok

Zverejnené 21. februára 2023.
Bez úpravy .